Bericht april 2022 aan alle loopvrienden

Helaas is gebleken dat er niet genoeg animo is ons bestuur te versterken om de organisatie van de Woldenestafette naar behoren uit te voeren.
Wij hebben derhalve moeten besluiten om
Stichting De Woldenestafette op te heffen.  
Hierbij bedanken wij allen die in het verleden, op wat voor manier dan ook, hebben bijgedragen aan het organiseren van deze estafette.

Bestuur Stichting De WoldenestafetteEstafetteloop door  gemeente  De Wolden gehouden eens per 2 jaar in de jaren 2004 t/m 2018