Stichting De Woldenestafette

E: woldenestafette@gmail.com

of via onderstaand contactformulier

Donaties goede doelen De Woldenestafette 2020
De opbrengst van de loop in 2020 gaat naar:
Stichting Beat the Beast
Deze stichting wil meer bekendheid over clusterhoofdpijn, om op die manier begrip te kweken en financiële middelen binnen te halen voor onderzoek. Zie hiervoor de website:
www.beatthebeast.nl

IBAN Stichting De Woldenestafette:
NL84 RBRB 0918 1191 38  t.n.v. Stichting De Woldenestafette

Wij danken u voor uw steun aan het goede doel.Email again: